• Priekulės socialinių paslaugų centras
  • Priekulės socialinių paslaugų centras
  • Priekulės socialinių paslaugų centras
  • Priekulės socialinių paslaugų centras

Šiuo metu įgyvendinami projektai

     

 Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje

22211

Projekto pavadinimas Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje
Projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0002
Tikslas Gerinti Klaipėdos rajono savivaldybės vaikų dienos centrų prieinamumą ir kokybę
Uždaviniai Plėsti Priekulės socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrą pritaikant naujas patalpas nuolatiniams ir naujiems lankytojams
Planuojamos/įvykdytos projekto veiklos Naujų vaikų dienos centro patalpų remontas ir įrangos bei baldų įsigijimas
Planuojami pasiekti/pasiekti projekto rezultatai Vaikų dienos centras perkeltas į naujas patalpas ir paslaugas gaus papildomai 16-ka vaikų
Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. spalio mėn. – 2021 m. rugpjūčio mėn.
Projekto vertė Eur 199 496,65 Eur
Iš jų:
- parama (nurodyti programą) Eur 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-R-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ – 176 379,69
- Valstybės biudžeto lėšos Eur -
- Savivaldybės lėšos Eur 23 116,96
- Kitos lėšos Eur -
Projekto vykdytojas Klaipėdos rajono savivaldybė
Projekto partneriai Priekulės socialinių paslaugų centras
Kontaktinis asmuo Iveta Gailienė

 

911

Projektas „INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS KLAIPĖDOS RAJONE“

          Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) asmens namuose - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Priekulės socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 31 dieną pasirašė sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-0017 su Europos socialinio fondo agentūra, kuria įsipareigoja teikti Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas Klaipėdos rajone.

          Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti Priekulės socialinių paslaugų centrui skyrė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 156 000,00 eur.

         Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams Klaipėdos rajone. Projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose teikiama 20-čiai senyvo amžiaus, neįgaliems darbingo amžiaus asmenims bei neįgaliems vaikams.  Siekiant užtikrinti, kad integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) geriau suvoktų bei užtikrintų neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius, slaugos specialistas organizuoja individualias konsultacijas.

         Projekto vykdymo trukmė – 32 mėnesiai. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2016-10-31. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019-06-30.

Projekto įgyvendinimas buvo pratęstas, pasirašyti sutarties keitimai:

1. 2019-05-13 projekto „Integralios pagalbos teikimas Klaipėdos rajone“ sutarties Nr. 08.4.1 – ESFA-V-418-04-0017/P1 keitimas. Skirta papildomai 62 400 eurų.

2. 2020-01-29 projekto „Integralios pagalbos teikimas Klaipėdos rajone“ sutarties Nr. 08.4.1 – ESFA-V-418-04-0017/P2 keitimas. Skirta papildomai 113 014 eurų.

Priekulės socialinių paslaugų centrui projektui įgyvendinti skirta iki 331 414,00 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integrali pagalba bus suteikta 60 asmenų. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022 m. kovo 31 d.

 

911

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ

2019 m. lapkričio 29 d. Priekulės socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 ir siekia įsigyti EQUASS Assurance sertifikatą.                      Prie kokybės sistemos diegimo veiklos: įstaigos vadovų mokymai; įstaigos koordinatorių mokymai; praktiniai, teoriniai įstaigos darbuotojų mokymai tokiomis temomis kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimai; EQUASS diegimas įstaigoje, EQUASS išorės auditas Įstaigoje.

Projektas „BŪKIME DRAUGE“

                      2020 m. sausio 20 d. Priekulės socialinių paslaugų centras pasirašė Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. VDC1-78 su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vaikų dienos centro projekto „Būkime drauge” vykdymui skirta 16 000 Eur.

                      Projekto tikslas - plėsti vaikų dienos centro veiklą ir teikiamų paslaugų įvairovę vaikui ir jo šeimos nariams, teikiant bendrąsias socialines, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos, sociokultūrines, laisvalaikio užimtumo organizavimo ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas.

                      2020 m. birželio 2 d. pasirašytas Susitarimas dėl 2020 m. sausio 20 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. VDC1-78 pakeitimo. Projekto „Būkime drauge” vykdymui papildomai skirta 1 200 Eur.

                      Projekto įgyvendinimui viso skirta 17 200 Eur.

                      Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-01-01. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020-12-31.

 

 

Puslapis "Šiuo metu įgyvendinami projektai" atnaujintas: 2020-09-01

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.